Categorii

   
   

Confidentialitate

Toate informatiile si datele pe care le furnizati catre IasiRO.ro vor fi retinute si divulgate numai in conformitate cu legislatia nationala de protejare a datelor si in orice caz numai in gradul necesar pentru procesarea solicitarii dvs. specifice. Iasiro.ro nu va colecta datele dvs. personale fara acordul dvs., decat daca acest lucru este prevazut de alte legi si / sau solicitari legale din partea autoritatilor competente.

In mod periodic, IasiRO.ro va realiza statistici generale privind serviciile, pe care le poate pune la dispozitia unor terte parti. Aceste statistici nu vor contine informatii care sa permita vreunui tert sa va identifice personal. IasiRo.ro nu va transmite datele firmei dvs. nici unei terte parti sau companii, cu exceptia celor pe care le utilizam pentru a realiza analize statistice sau pentru gestionarea comunicatiilor in numele nostru.

Iasiro Prest isi rezerva dreptul sa acceseze si sa divulge aceste informatii individuale, pentru a respecta toate legile in vigoare si / sau solicitarile legale din partea autoritatilor competente, si va intretine corespunzator sistemelor sale pentru protectia proprie si a celorlalti utilizatori.

Materialele de pe situl Iasiro.ro sunt furnizate "asa cum sunt". IasiRo.ro nu acorda nici un fel de garantii, explicite sau implicite, si se declina si neaga orice alte garantii, inclusiv, fara limitare, garantii implicite sau conditii de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, sau non-incalcare a proprietatii intelectuale sau alta incalcare a drepturilor. Mai mult, Iasiro.ro nu garanteaza si nu face nici o precizare cu privire la corectitudinea, rezultatele probabile, sau fiabilitatea de utilizare a materialelor de pe site-ul sau de Internet sau in alt mod cu privire la astfel de materiale sau pe orice site-uri conectate la acest site.

In nici un caz Iasiro.ro sau furnizorii sai NU vor fi raspunzatori pentru orice daune (inclusiv, fara limitare, daune pentru pierderi de date sau profit, sau ca urmare a intreruperii de afaceri,) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe acest site , chiar daca Iasiro.ro sau un reprezentant autorizat al Iasiro Prest a fost notificat verbal sau in scris cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Pentru rezolvarea eventualelor reclamatii va rugam folositi formularul de contact.

E-mail: [email protected]