Categorii

   
   

-> identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice in conformitate cu prevederile legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, art.7,alin. 4, lit.a in vederea aplicarii masurilor impuse la alin. 4, lit. b,c,d,e, alin. 1,2,3 cat si a HG 1425 din 11 octombrie 2006 modificata cu Hotararea nr 955/2010, art.15, alin. 1, pct. 1

-> pentru ca apoi sa poata fi elaborarat, indeplinit, monitorizat si actualizat planului de prevenire si protectie, conform HG 1425 din 11 octombrie 2006 modificata cu Hotararea nr 955/2010, art.15, alin. 1, pct. 2

legislatie in acest domeniu
  • legislatie in acest domeniu

    Revizuirea lucrarii de evaluare si a Planului de prevenire si protectiei asa cum prevede HG 1425/2006 modificat si completat cu HG 955/2010

Art. 15, alin 3:

-> Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, cel putin, in urmatoarele situatii:

a) ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca;

b) dupa producerea unui eveniment;

c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;

d) la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice;

e) la executarea unor lucrari speciale.

Sect. 7, Art. 46, alin. 1:

-> Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca, la aparitia unor riscuri noi si in urma producerii unui eveniment.

legislatie in acest domeniu