Categorii

   
   

Legislatie in DomeniulSecuritatii si Sanatatii in Munca (Protectia Muncii)

 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 • Hotarare nr. 1425/2006-NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 • Hotarare nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 • Hotararea nr. 1242 din 14 decembrie 2024 pentru modificarea H.G. 1425 din 2006
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 • ORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protectia tinerilor in munca
 • Hotarare nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 • REGULAMENT nr. 425 din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie
 • Hotarare nr. 1048 din 9 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • Hotarare nr. 1029/2008 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor
 • Hotarare nr. 1146 din 30 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • Hotarare nr. 1051 din 9 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
 • Hotarara nr. 1092 din 16 august 2023 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • Hotarare nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • Hotarare nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
 • Hotarare nr. 1028 din 9 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
 • Hotarare nr. 1058 din 9 august 2023 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • Hotarare nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 • Hotarare nr. 1093 din 16 august 2023 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • Hotarare nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • Hotarare nr. 520 din 2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
 • Hotarare nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
 • Hotarare nr. 1007 din 2 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
 • Hotarare nr. 1135 din 30 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
 • Hotarare nr. 1049 din 9 august 2023 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
 • Hotarare nr. 1050 din 9 august 2023 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
 • ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia
 • Legislatie in DomeniulSituatiilor de Urgenta (PSI)

 • HOTARARE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda
 • HOTARARE nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
 • H.G.R. nr. 571 din 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 • NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor
 • O R D I N Nr. 106 din 09 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • ORDIN Nr. 132 din 29.01.2024 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
 • O R D I N Nr. 1474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
 • ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
 • ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
 • ORDIN nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 • ORDIN nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
 • ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
 • Regulament din 12/05/2023 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
 • Norma metodologica din 2016 privind avizarea si autorizarea de securitatea la incendiu si protectia civila aprobate prin Ord. 129/2016
 • Ordin 262/2010 - aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
 • Ordin 187/2010 privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert