Categorii

   
   

Fiecare client este unic si necesita o abordare diferita.

Fiecare problema trebuie privita intr-un mod obiectiv si specific cauzelor ce au contribuit la generarea ei.

De aceea va stam la dispozitie cu personal calificat si servicii de calitate la preturi accesibile.

detalii...

Verificarea PRAM inseamna masurarea:

- rezistentei de dispersie a prizelor de pamint

- rezistentei electrice a paratrasnetelor

- continuitatii nulului de protectie din prizele de alimentare

Si are ca scop:

- Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru.

- Prevenirea aparitiei surselor electrice de incendiere a cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice.

In urma verificarii PRAM se intocmeste buletin de verificare care cuprinde:

- Conditiile de masurare

- Tipul aparatului

- Executantul si locul masurarii

DGPSI 004

Art. 93. - Buletinele de verificare trebuie sa cuprinda:

a) data efectuarii verificarii;

b) functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea;

c) denumirea instalatiei sau a partii din instalatie la care s-au efectuat verificari;

d) rezultatul verificarii continuitatii conexiunilor electrice intre utilaje si priza de pamant;

e) valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant, masurata la utilajul cel mai indepartat de priza de pamant;

f) metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest sens;

g) aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat);

h) observatii asupra defectelor constatate si inlaturate.

Art. 94. - Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:

a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;

b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

HOTARARE nr. 1146 din 30 august 2023 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca:

Sect. 2, art. 5

(1)Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca a caror securitate depinde de conditiile de instalare sa fie supuse unei verificari initiale, dupa instalare si inainte de prima punere in functiune si unei verificari dupa fiecare montare intr-un loc de munca nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, in scopul asigurarii unei instalari corecte si a bunei functionari a acestor echipamente de munca.

(2)Pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice deteriorari sunt depistate si remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase, sa faca obiectul:

a)unor verificari periodice si, daca este cazul, unor incercari periodice efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale;

b)unor verificari speciale, efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, de fiecare data cand s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa aiba consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca, cum ar fi modificari ale procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.

(3)Rezultatele verificarilor trebuie sa fie inregistrate si puse la dispozitie Inspectiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie pastrate pe o perioada de timp corespunzatoare, de exemplu, in functie de recomandarile sau specificatiile producatorului.

(4)Daca echipamentele de munca respective sunt utilizate in exteriorul intreprinderii, acestea trebuie sa fie insotite de o dovada referitoare la realizarile ultimei verificari.

(5)Ministerul Muncii, Solidarittaii Sociale si Familiei stabileste modalitatile de efectuare a acestor verificari.

Anexa 1

2.19.Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

3.3.Cerinte minime aplicabile instalatiilor si echipamentelor de munca electrice

3.3.1.Instalatiile si echipamentele de munca electrice trebuie sa fie proiectate, fabricate, montate, intretinute si exploatate astfel incat sa asigure protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia impotriva pericolelor datorate influentelor externe.

3.3.1.1.Pentru echipamentele electrice, trebuie prevazute masuri tehnice astfel incat:

a)persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi generat la atingerea directa sau indirecta a partilor aflate sub tensiune;

b)sa nu se produca temperaturi, arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata ori sanatatea oamenilor;

c)constructia echipamentelor de munca sa fie adecvata mediului pentru a se evita producerea de incendii si explozii;

d)persoanele si bunurile sa fie protejate contra pericolelor generate in mod natural de echipamentul electric;

e)izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunzatoare pentru conditiile prevazute.

3.3.1.2.Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor datorate influentei externe, echipamentele electrice trebuie:

a)sa satisfaca cerintele referitoare la solicitarile mecanice astfel incat sa nu fie periclitati lucratorii si persoanele care se afla in mediul de munca;

b)sa nu fie influentate de conditiile de mediu, astfel incat sa nu fie periclitati lucratorii si persoanele care se afla in mediul de munca;

c)sa nu pericliteze lucratorii si persoanele care se afla in mediul de munca, in conditii previzibile de suprasarcina.

3.3.2.

3.3.2.1.La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice.

3.3.2.2.Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice:

a)acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice;

b)inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

c)ingradiri;

d)protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;

e)scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune;

f)utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;

g)folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

h)alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie;

i)egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru.

3.3.2.3.Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri organizatorice:

a)executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;

b)executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru;

c)delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);

d)esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;

e)elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice;

f)organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.

3.3.2.4.La instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica interventiile sunt permise numai in baza urmatoarelor forme de lucru:

a)autorizatii de lucru scrise (AL);

b)instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI - PM);

c)atributii de serviciu (AS);

d)dispozitii verbale (DV);

e)procese-verbale (PV);

f)obligatii de serviciu (OS);

g)propria raspundere (PR).

3.3.3.

3.3.3.1.La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta

legislatie in acest domeniu

SOLICITA OFERTA pentru verificari-buletine PRAM