Categorii

   
   

-> 1. consilierea angajatorului privind dotarea locurilor de munca cu mijloace tehnice initiale de stingere a incendiilor;

-> 2. asigurarea (contra cost) a materialelor de propaganda vizuala privind domeniul situatiilor de urgenta;

-> 3. intocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de salariati;

-> 4. efectuarea instructajului introductiv general si supervizarea efectuarii de catre seful locului de munca a instructajului la locul de munca si a instructajului periodic pe linie de situatii de urgenta pentru toti angajatii existenti si pentru fiecare nou angajat si asigurarea testarii acestora;

-> 5. intocmirea planurilor de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca;

-> 6. efectuarea controalelor tehnice de specialitate in scopul depistarii incalcarilor normelor legale in acest domeniu si informarea, in scris a Beneficiarului despre neregulile constatate conform Ord.163 / 2007 Cap.II, art.5, lit.e);

-> 7. informarea in scris a conducerii societatii asupra modificarilor survenite in legislatia in domeniu si a modului concret de implementare a acestora la nivelul unitatii.

legislatie in acest domeniu